Predstavenia

Žiadne naplánované predstavenia

Odohrané

5.okt 2019
Sobota 16:00
Veci čo sa dejú – Prešov
Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov, 080 01 Prešov
17.mar 2019
Nedeľa 16:00
Veci čo sa dejú – Zvolen
Divadlo J.G. Tajovského
Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
16.mar 2019
Sobota 16:00
Veci čo sa dejú – Bratislava
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská č. 20, 811 09 Bratislava