Darujte nám 2% z Vašich daní

Ďakujeme za vašu podporu a priazeň. Poukážte Vaše 2% z dane pre naše občianske združenie FS HORNÁD

FS HORNÁD

občianske združenie
Južná trieda 4B
040 01 Košice-Juh
IČO : 42406609
IBAN : SK77 0900 0000 0050 6854 6213

Združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 31.10.2023, zapísané v Notárskom centrálnom registri pod spisovou značkou NCRpo 4909/2023

 

Ako postupovať

 

 

Zamestnanci

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Vyhlásenie o poukázani podielu zap. danePotvrdenie o zaplatení dane z príjmov ZČ

 

SZČO

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: FS HORNÁD
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Južná trieda 4B, 040 01 Košice-Juh
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42406609
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá SZČO A

Stiahnuť tlačivo „Daňové priznanie A r. 2023“Stiahnuť tlačivo „Potvrdenie o podaní daňového priznania A“

Tlačivá SZČO B

Stiahnuť tlačivo „Daňové priznanie B r. 2023“Stiahnuť tlačivo „Potvrdenie o podaní daňového priznania B“

 

Právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: FS HORNÁD
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Južná trieda 4B, 040 01 Košice-Juh
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42406609
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Stiahnuť tlačivo „Daňové priznanie r. 2022“Stiahnuť tlačivo „Potvrdenie o podaní daňového priznania“